Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

You Stole The Sun From My Heart

Lời Bài Hát You Stole The Sun From My Heart

Lời Bài Hát You Stole The Sun From My Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Stole The Sun From My Heart:

Drinking – water to stay thin
Or is it to purify
I love you all the same

But there’s no – no real truce with my fury
You don’t have to believe me
I love you all the same

But you stole the sun from my heart
You stole the sun from my heart
You stole the sun from my heart
You stole the sun from
You stole the sun from

You have – broken through my armour
And I don’t have an answer
I love you all the same

I paint – the things I want to see
But it don’t come easy
I love you all the same

But you stole the sun from my heart
You stole the sun from my heart
You stole the sun from my heart
You stole the sun from
You stole the sun from

Think I’m – I’m lost among the undergrowth
So much so I woke up
I love you all the same

But you stole the sun from my heart
You stole the sun from my
You stole the sun from my heart
You stole the sun from
You stole the sun from

I have – I’ve got to stop smiling
It gives the wrong impression
I love you all the same

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất