Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

You Spin Me Round

Lời Bài Hát You Spin Me Round

Lời Bài Hát You Spin Me Round


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Spin Me Round:

Yeah i, i got to know your name

Well and i, could trace your private number baby
All i know is that to me
You look like you’re lots of fun
Open up your lovin’ arms
I want some

Well i…i set my sights on you
(and no one else will do)
And i, i’ve got to have my way now, baby
(and no one else will do)
And i, i’ve got to have my way now, baby
All i know is that to me
You look like you’re havin’ fun
Open up your lovin’ arms
Watch out, here i come

*you spin me right round, baby
Right round like a record, baby
Right round round round
You spin me right round, baby
Right round like a record, baby
Right round round round

I, i got be your friend now, baby
And i would like to move in
Just a little bit closer
(little bit closer)

**all i know is that to me
You look like you’re lots of fun
Open up your lovin’ arms
Watch out, here i come

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất