Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

You Should Be Dancing

Lời Bài Hát You Should Be Dancing

Lời Bài Hát You Should Be Dancing


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Should Be Dancing:

My baby moves at midnight
goes right on till the dawn
My woman takes me higher
my woman keeps me warm

What you doin’ on your back aah
What you doin’on your back aah?
You should be dancing, yeah
dancing, yeah

She’s juicy and she’s trouble
She gets it to me good
My woman gives me power
Goes right down to my blood

What you doin’ on your back aah
What you doin’on your back aah?
You should be dancing, yeah
dancing, yeah

My baby moves at midnight
goes right on till the dawn
My woman takes me higher
my woman keeps me warm

What you doin’ on your back aah
What you doin’on your back aah?
You should be dancing, yeah
dancing, yeah
You should be dancing, yeah
You should be dancing, yeah
You should be dancing, yeah
You should be dancing, yeah
You should be dancing, yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất