Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

You Really Fill The Bill

Lời Bài Hát You Really Fill The Bill

Lời Bài Hát You Really Fill The Bill


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Really Fill The Bill:

(back-up) <frank with back-up> [connie haines]

You’re all that i’ve looked for, you really fill the bill.
I know that i’m hooked on, i wouldn’t feel so still.
You’re high class, you’re my class, you’re the gal who captivates.
Don’t be one who hesitates, how my heart accelerates.
You’re stunning, you’re cunning, you got me all aflame,
I’ll woo ya, pursue ya, i’ll make you change your name.
The future will suit ya, i know that you’ll be satisfied.
And i’ll be happy to reside with you.
[you’re all that i’ve looked for], (you really fill the bill).
[you really fill the bill, i know that i’m hooked oh, i wouldn’t act so still.]
(no, she wouldn’t act so still, you’re high class,)
[you’re my class], (you’re the gal who captivates)
[don’t be one who hesitates, how my heart accelerates.]
(you’re stunning, you’re cunning), you got me all aflame,
I’ll woo ya, (pursue ya), i’ll make you change your name.
(the future will suit ya, i know you’ll be satisfied.)
And i’ll be happy to reside with you,
To reside <with you>.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất