Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

You Must Please Remember

Lời Bài Hát You Must Please Remember

Lời Bài Hát You Must Please Remember


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Must Please Remember:

A small boy, big ideas
You must please remember
A long road, with no turn-off
Oh, you must remember

Caught in your headlights
Like a frightened animal
You must remember

Someone cries twice nightly
Of course, i do remember
Someone cries and you think quite rightly so
But you refuse to remember

Caught in your headlights
Like a frightened animal
Oh, you must remember

Oh …
Remember, remember
Oh …
Remember, remember

Low-lights and long nights
I try hard to not remember
And you – too beautiful
I can’t look

I’ve done so very many stupid things
It’s too late (remember)

Oh …
Oh …
Remember, remember
Oh …
Remember, remember
Oh …
Oh, remember
Oh …
Remember, oh …
Oh …
Oh, remember
Oh …
Remember, oh
Oh …
Oh, remember, oh
Oh …
Remember, oh
Oh …
Oh, remember, oh
Oh …
Remember, oh

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất