Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

You Make Lovin’ Fun

Lời Bài Hát You Make Lovin' Fun

Lời Bài Hát You Make Lovin’ Fun


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Make Lovin’ Fun:

Sweet wonderful you,
You make me happy with the things you do,
Oh, can it be so,
This feeling follows me wherever i go.

I never did believe in miracles,
But i’ve a feeling it’s time to try.
I never did believe in the ways of magic,
But i’m beginning to wonder why.

Don’t, don’t break the spell,
It would be different and you know it will,
You, you make loving fun,
And i don’t have to tell you you’re the only one.

You make loving fun.
You make loving fun.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất