"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

You Got Me Rocking

Lời Bài Hát You Got Me Rocking

Lời Bài Hát You Got Me Rocking


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Got Me Rocking:

I was a butcher cutting up meat
My hands were bloody I’m dying on my feet
I was a surgeon ’till I start to shake
I was a falling ’till you put on the brakes

Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now

I was a pitcher down in a slump
I was a fighter taken for a sucker punch
Feeling bad I guess I lost my spring
I was the boxer who can’t get in the ring

Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey there ain’t no stopping me
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now

I was a hooker losing her looks
I was a writer can’t write another book
I was all dried up dying to get wet
I was a tycoon drowning in debt

Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey there ain’t no stopping me
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now
Hey, hey you got me rocking now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất