Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

You Better Get Going Now

Lời Bài Hát You Better Get Going Now

Lời Bài Hát You Better Get Going Now


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Better Get Going Now:

Can’t you see that i’m down
I just don’t want you hanging around
I guess you better get
Better get going now

I just heard of your love
You better get going now
You better get going now
You better get going now

I just heard it wasn’t me that you were thinking of
I can’t use it again

You better get going now
You better get going now
You better get going now
You better get going now

You think i can’t do without you
But you find out you’re wrong
I’ll find many ways without you
You can’t do me wrong
You’ve been walking the floor
I don’t need you girl anymore
I think you better finish

You better get going now
You better get going now
You better get going now
You better get going now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất