Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

You Are

Lời Bài Hát You Are

Lời Bài Hát You Are


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát You Are:

All the simple things that you do to me make me feel so right
I’ve been waiting for a man like you for all my life
The way you hold me close is like I’m dancing alone I don’t wanna let go
I’ve been hoping for some loving like this every night

Something about the way you are
Something about the way that you’ve been making me feel
Cause I love the way that you are, you are
Always thinking about my baby
Always wishing that you’re here right next to me
Cause I love the way that you are, you are

Even when I’m down, you change my mood around
Just by way in you
Loving you so easy
Easy do
Even when you’re gone, I can feel your warmth like the morning sun
I wanna thank you for the love you bring to my life

Something about the way you are
Something about the way that you’ve been making me feel
Cause I love the way that you are, you are
Always thinking about my baby
Always wishing that you’re here right next to me
Cause I love the way that you are, you are

I’ve been hoping for some loving like this every night

Something about the way you are
Something about the way that you’ve been making me feel
Cause I love the way that you are, you are
Always thinking about my baby
Always wishing that you’re here right next to me
Cause I love the way that you are, you are

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất