Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Worrywort

Lời Bài Hát Worrywort

Lời Bài Hát Worrywort


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Worrywort:

You don’t wanna talk to me,
You don’t wanna say the words,
You try to get off the hook,
You try to get off the hook.
Sprawling on a pin,
Hanging off the hook,
Trying to get yourself away,
Trying to get yourself away.

There’s no use dwelling on,
On what might have been,
Just think of all the fun,
You could be having.

We know the way you talk,
We know what you want,
We know what you want,
What you really wanted.

Take a look around,
There’s candles on the cake,
On what might have been,
The road you should have took,
Mistakes mistaken

There’s no use dwelling on,
No use dwelling on.

It’s such a beautiful day,
It’s such a beautiful day,
Find yourself a ????,
Go and get some rest.

It’s such a beautiful day.
It’s such a beautiful day.
Go up to the mic,
Go up to the mic,
Go and get some rest.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất