Độc thân cũng tốt, yêu đương cũng được. Tất cả chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời bạn. Không phải hâm mộ những người xung quanh thì cũng đừng bất mãn với hiện tại. Cho dù có ai đó bên cạnh hay không, phía trước có lời hứa cùng phấn đấu vì một mục tiêu nào đó hay không, mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống đều cần chính bản thân trải nghiệm qua và đúc kết. Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì "có khả năng".

Won’t Eat Prunes Again

Lời Bài Hát Won't Eat Prunes Again

Lời Bài Hát Won’t Eat Prunes Again


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Won’t Eat Prunes Again:

It was just the other day
When we went to joe’s cafe
Just to order up a couple steaks to eat

But we noticed something wrong
All the worcestershire was gone
But the waitress brought a different kind of treat

She said this sauce was the chef’s new creation
Guaranteed, it’s a new taste sensation
But she warned us it’s made out of prunes
"try a little if you dare"
"nothing can compare"
So we had some and now we swear
We won’t eat prunes again

That was such a dirty trick
Boy, it really made us sick
Well it looks like we’ve been done in by the prune

Still the memory lingers on
I been livin’ in the john
’cause i’ve had the runs since monday afternoon

I’d sell my soul for some new constipation
Need a cure for this new aggravation
Diarrhea has taken its toll
Still got the runs today
Just like yesterday
Buddy, that’s why i’m hear to say
We won’t eat prunes again

Won’t eat prunes again
No no

Yeah

Eat the new sauce
Same as the old sauce

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất