Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

Wobble And Ball

Lời Bài Hát Wobble And Ball

Lời Bài Hát Wobble And Ball


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Wobble And Ball:

Wobble and ball.
Wobble and ball baby.
Do the wobble.
Do the ball.
Do the ball.
Do the wobble.
Boogaloo,
Down broadway baby.
Do the boogaloo
All ’round broadway baby.
Do the ball.
Baby.
All ’round broadway baby.
Do the ball.
Do the ball baby.
All over broadway baby.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất