Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.

Willie The Pimp (in Album You Can’t Do That On Stage Anymore Vol 4)

Lời Bài Hát Willie The Pimp (in Album You Can't Do That On Stage Anymore Vol 4)

Lời Bài Hát Willie The Pimp (in Album You Can’t Do That On Stage Anymore Vol 4)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Willie The Pimp (in Album You Can’t Do That On Stage Anymore Vol 4):

Frank zappa (lead guitar, vocals)
Ike willis (guitar, vocals)
Ray white (guitar, vocals)
Bobby martin (keyboards, saxophone, vocals)
Alan zavod (keyboards)
Scott thunes (bass)
Chad wackerman (drums)

Im a little pimp
With my hair gassed back
Pair a khaki pants
With my shoe shined black
I got a little lady . . .
And she walks that street
Tellin’ all the boys
That she can’t be beat
She can’t be beat
She can’t be beat
She’s so sweet
She knows she can’t be beat
She can’t be beat
She can’t be beat
She’s so sweet
She knows she can’t be beat

Twenny dollah bill
(i can set you straight)
Meet me on the corner boy an don’t be late
Man in a suit
With a bow-tie neck
Tryna buy some pussy
With a third party check
A third party check, a third party check
He’s tryna buy some pussy
With a third party check
A third party check, a third party check
He’s tryna buy some pussy
With a third party checks
Standin’ onna porch of the lido hotel
Floozies in the lobby love the way i sell:

Hot meat . . .
Hot rats . . .
Hot cats . . .
Hot zits

Hot meat . . .
Hot feet . . .
Hot rats . . .
Hot cats

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất