Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

Will You Still Love Me Tomorrow

Lời Bài Hát Will You Still Love Me Tomorrow

Lời Bài Hát Will You Still Love Me Tomorrow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Will You Still Love Me Tomorrow:

Tonight you’re mine completely
You give your love so sweetly
Tonight the light of love is in your eyes
But will you love me tomorrow

Is this a lasting treasure
Or just a moment’s pleasure
Can i believe the magic of your sighs
Will you still love me tomorrow

Tonight with words unspoken
You say that i’m the only one
But will my heart be broken
When the night meets the morning sun

I’d like to know that your love
Is love that i, i can be sure of
So tell me now and i will not ask you again
Will you still love me tomorrow
Will you still love me tomorrow
Will you still love me tomorrow

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất