Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Will I Be Married

Lời Bài Hát Will I Be Married

Lời Bài Hát Will I Be Married


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Will I Be Married:

(olson) gunflint music bmi

Will i be married
First girl i see coming down the road?
Will i lay dying
Along the highway where the tall trees grow?

Chorus:
Trees above me know that i’m below
Someone that lived before?
How will i know?
How will i know?

Where is this king’s crown
Who stole away with the goods?
Will i be a bum
Stand in line for my own bed?

(chorus)

(verse 1)

(chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất