Một người bạn thân không phải là nghe tất cả những chuyện mình nói mà là người không nói chuyện của mình với bất cứ ai.

Who’ll Be The Next In Line

Lời Bài Hát Who'll Be The Next In Line

Lời Bài Hát Who’ll Be The Next In Line


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Who’ll Be The Next In Line:

Who’ll be the next in line?
Who’ll be the next in line for heartache?
Who’ll make the same mistakes i made over you?

Who’ll be the next in line?
Who’ll be the next in line?
For you?

Who’ll be the next in line?
Who’ll be the next to watch your love fade?
All your affections finally fade away.

There’ll be no use in sighing.
Who’ll be the next in line?
For you?

One day you’ll find out when i’m gone,
I was the best one you had,
I was the one who gave you love.

Who’ll be the next in line?
Who’ll be the next in line for heartaches?
Who’ll make the same mistakes i made over you?

There’ll be no use in sighing.
Who’ll be the next in line?
For you?

One day you’ll find out when i’m gone,
I was the best one you had,
I was the one who gave you love.

Who’ll be the next in line?
Who’ll be the next in line for heartaches?
Who’ll make the same mistakes i made over you?

Who’ll be the next in line?
Who’ll be the next in line?
For you?
For you?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất