Lòng tin cũng giống như một tờ giấy, khi đã nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu được.

When You’ve Got What It Takes

Lời Bài Hát When You've Got What It Takes

Lời Bài Hát When You’ve Got What It Takes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát When You’ve Got What It Takes:

When you’ve got what it takes

You’ve got nothing to hide

You’ve got miles of feelings

And acres of pride

You’ve got it

You’ve really got it

When you know who you are

Then you live what you feel

You give what you can

And it’s good when you’ve really got it

And when you’ve got it

(*) let it out

Let it show

Let’em know

Inside you’ve got it

Let it shine like a fine tomorrow

For when you do

The feeling comes back to you

What a difference it makes

When you’ve got what it takes

What a difference it makes

When you’ve got it

When you’re sure of your heart

Then you give it away

And love is a promise

You keep every day

You know it

And when you know it

You begin to believe

You’ll do more than survive

That the best part of being is being alive

You feel it

And when you feel it

Repeat (*)

When a difference it makes

When you’ve got what it takes

What a difference it makes

When you’ve got it

When a difference it makes

When you’ve got what it takes

What a difference it makes

When you’ve got it everyday

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất