You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

When You’re In Love

Lời Bài Hát When You're In Love

Lời Bài Hát When You’re In Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát When You’re In Love:

When you’re in love,
When you’re in love,
There is no way on earth to hide it!

When you’re in love,
Really in love,
You simply let your heart decide it!

With every sigh,
With every glance,
With every heartbeat,
You confide it!

You’ll want the world to know it too,
When you’re in love as i’m in love with you!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất