Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

When No One Cares

Lời Bài Hát When No One Cares

Lời Bài Hát When No One Cares


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát When No One Cares:

When no one cares
And the phone never rings
The nights are endless things

You’re like a child that cries
And no one heeds the crying
You’re like a falling star that dies
And seems to go on dying

When no one cares
You just count souvenirs
And they glisten with your tears

You can’t believe a love like hers
Could come from someone new
When no one cares – but you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất