Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

What’ll I Do

Lời Bài Hát What'll I Do

Lời Bài Hát What’ll I Do


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát What’ll I Do:

Writer(s): irving berlin

What’ll i do
When you are far away
And i am blue
What’ll i do

What’ll i do
When i am wondering who
Is kissing you
What’ll i do

What’ll i do
With just a photograph
To tell my troubles to

When i’m alone
With only dreams of you
That won’t come true
What’ll i do

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất