Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

What About Me?

Lời Bài Hát What About Me?

Lời Bài Hát What About Me?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát What About Me?:

(don gibson)

You’re happy now yes it’s plain to see
You’re not concerned with your old used-to-be
You’ve got no heartaches or misery
You’re happy i see, what about me?

You pass me by with your head up high
You’ve no regrets since we said goodbye
You could at least show some sympathy
You’re happy i see, what about me?

What about me? what about me?
I live with the promises you didn’t keep.
What about me? what about me?
Those sweet words you said were just words to deceive.

One day you’ll find your love untrue
You’ll feel the same way i feel about you
You could at least show some sympathy
You’re happy i see.what about me?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất