Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.

We’ll Be Together

Lời Bài Hát We'll Be Together

Lời Bài Hát We’ll Be Together


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát We’ll Be Together:

(kemmler/löhr/sandra c. – hirschburger/kemmler)

Days in blue
An’ nights in fever
Fall in chinatown
Flames an’ light
A silent fire
Not a single sound

Who used to cry for love
Time an’ time again
I used to cry for some love tonight

An’ we’ll be together
With a little luck a little luck
We’ll be comin’ out of the dark
Say you will
Say you’ll come my way
An’ this means forever
With a little luck a little luck
We’ll be comin’ out of the dark
Say you will
Say you’ll come

Night is cold
An’ moon is flashin’
In a lonesome dance
I don’t care
Cause you’re beside me
I can take my chance

It’s like a wave
That touched my skin
An’ i’ll let you stay

We’ll be together

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất