"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

We Get Letters ( & Dear Perry )

Lời Bài Hát We Get Letters ( & Dear Perry )

Lời Bài Hát We Get Letters ( & Dear Perry )


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát We Get Letters ( & Dear Perry ):

< instrumental opening >

Letters, we get letters,
We get stacks an’ stacks of letters . . .

< instrumental break >

Dear perry . . .
Would you be so kind,
To fill a request,
And sing the song i like best?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất