Trái tim có lỹ lẽ riêng của nó mà lý trí không thể nào hiểu được.

We Are The Normal

Lời Bài Hát We Are The Normal

Lời Bài Hát We Are The Normal


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát We Are The Normal:

It’s a beautiful day I heard everybody say
The sun shines down for all of us
Just the same you know I like the rain
That ain’t so obvious
It’s a beautiful sight I guess everybody’s right
This day belongs to all of us
Even still I like with a chill
That ain’t so obvious

We are the normal
We live and we die
With no reason why

It’s a beautiful life and I’ve got it in my sights
And that ain’t for all of us
It’s a beautiful sound
My life comes crashing down
That ain’t so obvious
It’s a beautiful sin and I’m doing it again
And that ain’t for all of us
It’s a beautiful life and I’ve got it in my sights
Ain’t that so obvious

We are the normal
We live and we die
With no reason why

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất