Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Walk On Me Land

Lời Bài Hát Walk On Me Land

Lời Bài Hát Walk On Me Land


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Walk On Me Land:

TELL ME SOMETHIN’ Chorus
HOW COME YOU WALK ON ME LAND SO?
HOW COME YOU WALK ON ME LAND SO?
AND TELL ME THAT IT’S YOURS

(repeat chorus)

FOR YOU TO USE AS YOU SEE FIT Verse 1
SO ME AND MINE ARE FORCED TO QUIT
AND WATCH YOU DEVASTATING IT
AND TELL ME IT BELONGS TO YOU
YOU HAVE THE RIGHT, AND I AM WRONG
YOU CALL THE TUNE, I SING YOUR SONG
AND WHERE I LIVE, I DON’T BELONG
YOU TELL ME IT BELONGS TO YOU

(repeat chorus)

YOU HAVE THE RIGHT, AND I AM WRONG Verse 2
YOU CALL THE TUNE, I SING YOUR SONG
AND WHERE I LIVE, I WON’T BE LONG
YOU TELL ME IT BELONGS TO YOU
YOU GET THE RICHES, I HAVE NONE
I DO YOUR WORK, YOU HAVE THE FUN
I BREATHE YOUR AIR, YOU BLOCK MY SUN
AND TELL ME IT BELONGS TO YOU

(repeat chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất