Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

Waiting For Someone

Lời Bài Hát Waiting For Someone

Lời Bài Hát Waiting For Someone


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Waiting For Someone:

Busted down, outside of town
Had no gasoline
I should have fixed that thing
I should have fixed that thing

How can you go two hundred miles
Without seeing a single soul
I should have stuck on the main road
I should have stuck on the main road

Now i’m waiting, i am waiting
Now i’m waiting, i am waiting
If you saw my face right now
You’d say that i was crying
I’m not, i’m not, i’m not
I’m really smiling

If you saw my hands right now
You’d swear that they were shaking
They’re not, they’re not, they’re not
They’re only waving

’cause i am waiting, i waiting
I am waiting, i waiting
I am waiting, i waiting
For someone to come along

Heaven help anybody
The sun is going down
The sun is going down
The sun is going down

I am waiting, i waiting
I am waiting, i waiting
I am waiting, i waiting
I am waiting, i waiting

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất