Bạn bè có nhiều kiểu khác nhau. Có kiểu chơi hợp gu, có kiểu có thể cùng tâm sự hết lòng với nhau, có kiểu giúp đỡ tương trợ nhau. Nếu như có người có thể làm được tất cả những điều trên, và nhiều năm không hề rời xa bạn… thì người đó có lẽ chính là đứa bạn thân thật sự của bạn đấy.

Violet Town

Lời Bài Hát Violet Town

Lời Bài Hát Violet Town


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Violet Town:

Newspaper face against the ground
Phantom bus pass through violet town
On its way through the yellow fields
Past the graying fences
When i’m here i have this feeling
I don’t want to know
Inviolate town
Big trees throw shade that falls around
The empty streets of violet town
Gardeners the houses stand
And eyes in windows, strange…
Big truth progresses never to be found
I walk the corners straight to violet town
And i tell you sometimes when we’re old
Of the useless boy and his dream

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất