Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Velvet Fountain

Lời Bài Hát Velvet Fountain

Lời Bài Hát Velvet Fountain


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Velvet Fountain:

Music by elton john
Lyrics by bernie taupin
Never released

Do you believe in faeries
For the children’s rhymes are in my mind
Seen through the colours of my eyes
A rainbow in the sky

With the flowers of seed
Taken by the beautiful people who have gone
Where have they gone
Where have they all gone

They’re throwing coins in a velvet fountain
Wishing on stars and floating on air
Can somebody catch me if i __________ stranger
And the mystery beleives me a velvet fountain

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất