Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

Vegetarian Mumbo Jumbo

Lời Bài Hát Vegetarian Mumbo Jumbo

Lời Bài Hát Vegetarian Mumbo Jumbo


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Vegetarian Mumbo Jumbo:

I don’t want tofu i’d rather have a mouthful of beef stew i don’t want
To be a vegetarian why eat beans when you can have steak insted?
I don’t feel bad about eating something thats dead why should i be
Sad for cows getting hit in the head? so i like eating fish tell me whats
Wrong with this how can you blame me for eating chicken of the sea?
Don’t waste your breath yelling at me about animal rights and how they
Should be free its survival of the fittest and we’re winning i don’t feel
Bad about eating something that’s dead why should i be sad for chickens
Being force fed so i like eating fish tell me whats wrong with this how can
You blame me for eating chicken of the sea?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất