Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.

Urn With Dead Flowers In A Drained Pool

Lời Bài Hát Urn With Dead Flowers In A Drained Pool

Lời Bài Hát Urn With Dead Flowers In A Drained Pool


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Urn With Dead Flowers In A Drained Pool:

I need your lie
Darling love lies

And if you gave it to me
I’d hold it in the palm of my hand
Like a good luck charm, or a vice
And i’d reach up like a child to receive it

There is no more said
There is no more real
I got sun on my back
I remember you

Take me inside
Your warm love lie

And if he took me
I’d hold him up to the light
Like a god, or a good luck charm, or a vice
And i’d open up like a child to believe it

There is no more said
There is no more real
Got sun on my back
And i remember you

No
There is no more said
There’s, there is no more real
I got sun on my back
And i remember you

And still you can’t give your peace to me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất