Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

Untitled

Lời Bài Hát Untitled

Lời Bài Hát Untitled


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Untitled:

There. I hope you enjoyed our time together today. You know it seems
harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life.
Well, until next time…ta ta!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất