Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Untamed

Lời Bài Hát Untamed

Lời Bài Hát Untamed


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Untamed:

I like to be a little wild
I like to raise a little Cain
I wanna keep it on the edge
Let my restless heart remain
Untamed

(Chorus)
I wanna live the way I love
And love the way I live
Walk the highest wire and stay out on a limb
Away from any fences
Free of any chains
Unbound
Untied
Untamed

I only want what I got coming
I’ll take the credit and the blame
Even when I’m bent and broken
I pray my spirit always stays
Untamed

(Repeat Chorus)

I take no map
I make no plans
I’ve let go of the reins
I have no rules
I feel no fear
No restraints
Untamed

Away from any fences
Free of any chains
Unbound
Untied
Untamed

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất