Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Try

Lời Bài Hát Try

Lời Bài Hát Try


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Try:

(m. crenshaw)

You know i’ll try
What good it’s gonna do i can’t say
But don’t you know i’ll try
With all my heart every day
Though nothing is clear
And i’m wondering how to save what’s left of us now
Why don’t we try
Try you and i
You know your eyes
Reveal all that’s locked in your heart
And whenever you feel
Like everything’s falling apart
I should be the one to come through for you
It isn’t always easy to do
But you know i’ll try
I’ll try till i die
Oh no, no, no,
The way you move me is a serious thing
Oh no, no, no
Let’s wait and see what tomorrow might bring

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất