Cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa

Tomorrow’s World

Lời Bài Hát Tomorrow's World

Lời Bài Hát Tomorrow’s World


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tomorrow’s World:

Written by ugly kid joe

You don’t even know me
You don’t even care
I’ve got something for you
You must this beware
Don’t say that it’s over
I’m still a part of you
Our love is eternal
Hope in tomorrow’s world
Your life’s getting closer
Will you make the grade
Slowly going nowhere
Will you die afraid?
Everybody dies

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất