Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Tomorrow’s Gonna Be Another Day

Lời Bài Hát Tomorrow's Gonna Be Another Day

Lời Bài Hát Tomorrow’s Gonna Be Another Day


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tomorrow’s Gonna Be Another Day:

By tommy boyce and steve venet

I’m gonna pack up my pain,
I been a keepin’ in my heart,
I’m gonna catch me the fastest train
And make me a brand new start
But that’s okay,
Tomorrow’s gonna be another day,
Hey, hey, hey.
And i don’t care what they say
Tomorrow’s gonna be, tomorrow’s gonna be,
Tomorrow’s gonna be another day.
Yay, yay, yay,
Yay, yay, yay.

They say there’s a lotta fish,
Swimmin’ in the deep blue sea,
I’m gonna catch me a pretty one
And she’ll be good to me.
But that’s okay,
Tomorrow’s gonna be another day,
Hey, hey, hey.
And i don’t care what they say
Tomorrow’s gonna be, tomorrow’s gonna be,
Tomorrow’s gonna be another day.
Yay, yay, yay,
Yay, yay, yay.

Well, i ain’t gonna think about ya,
’cause it ain’t no use no more,
I’m gonna make it fine without ya,
Just like i did before,
I’m on my way.
Tomorrow’s gonna be another day,
Hey, hey, hey.
And i don’t care what they say
Tomorrow’s gonna be, tomorrow’s gonna be,
Tomorrow’s gonna be another day.
Yay, yay, yay,
Yay, yay, yay.

[repeat and fade]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất