"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney):

Turn off your mind, relax and float down stream,
It is not dying, it is not dying

Lay down al thoughts, surrender to the void,
It is shining, it is shining.

Yet you may see the meaning of within
It is being, it is being

Love is all and love is everyone
It is knowing, it is knowing

And ignorance and hate mourn the dead
It is believing, it is believing

But listen to the colour of your dreams
It is not leaving, it is not leaving

So play the game "existence" to the end
Of the beginning, of the beginning

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất