"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tomorrow Never Knows (lennon/mccartney):

Turn off your mind, relax and float down stream,
It is not dying, it is not dying

Lay down al thoughts, surrender to the void,
It is shining, it is shining.

Yet you may see the meaning of within
It is being, it is being

Love is all and love is everyone
It is knowing, it is knowing

And ignorance and hate mourn the dead
It is believing, it is believing

But listen to the colour of your dreams
It is not leaving, it is not leaving

So play the game "existence" to the end
Of the beginning, of the beginning

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất