Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tomorrow

Lời Bài Hát Tomorrow

Lời Bài Hát Tomorrow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Tomorrow:

Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da

He’s one of a kind and he’s all mine
He’s there for me come rain or shine a million times
Then one day suddenly he needed me
Would I be strong enough for two
When he is you

I know how to ease all your sorrow
So come here
Rest your head on my pillow
It’s alright, we don’t need a tomorrow tonight
I know how to open the window
To your soul
Close your eyes you can follow
It’s alright, we don’t need a tomorrow tonight

She wants him to see all he can be
Cos all it takes is an open heart and honesty
Then one day suddenly he really believed
That he’d be strong enough for she
When she is me, oh-oh

I know how to ease all your sorrow
So come here
Rest your head on my pillow
It’s alright, we don’t need a tomorrow tonight
I know how to open the window
To your soul (your soul)
Close your eyes you can follow
It’s alright, we don’t need a tomorrow tonight (it’s alright)

Oh-oh, we fly cos together we’re stronger when we can touch the sky
Don’t need tomorrow tonight, tonight

Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da

Oh-oh I know how to ease all your sorrow (yeah yeah yeah yeah)
So come here
Rest your head on my pillow
It’s alright, we don’t need a tomorrow tonight
(It’s alright, don’t need tomorrow, tomorrow tonight)
I know how to open the window (yeah yeah yeah yeah)
To your soul
Close your eyes you can follow
It’s alright, we don’t need a tomorrow tonight (it’s alright)
Cos it’s alright, we don’t need a tomorrow tonight

Don’t need tomorrow tonight yeah
Don’t need tomorrow tonight
Don’t need tomorrow tonight

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất