Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Today’s Lesson (filth Cover)

Lời Bài Hát Today's Lesson (filth Cover)

Lời Bài Hát Today’s Lesson (filth Cover)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Today’s Lesson (filth Cover):

Here is your lesson for today,
Ya better listen up real fucking good!
My cloud always has a silver lining,
And i love everything that i see.
My world is wonderful and no one could ever hurt me.
You hate yourself, yes you do,
And that’s why right now i hate you.
You hate yourself, yes you do,
And that’s why right now i can’t stand you.
Have you learned your lifes lesson yet?
No? well let me tell you something.
I am your teacher you have a lot to learn from me
You must love yourself.
You are my teacher you teach me about my life.
Theres a lot i can learn from you.
And that’s why right now i love you… so fuck you!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất