Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Time To Relax

Lời Bài Hát Time To Relax

Lời Bài Hát Time To Relax


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Time To Relax:

ah, it’s time to relax and you know what that means a glass of wine,
Your favourite easy chair and of course this compact disc
Playing on your home stereo. so go on indulge yourself, that’s right,
Kick off your shoes, put your feet up, lean back and and just enjoy
The melodies. after all, music soothes even the savage beast….

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất