Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..

Three Cigarettes In An Ashtray

Lời Bài Hát Three Cigarettes In An Ashtray

Lời Bài Hát Three Cigarettes In An Ashtray


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Three Cigarettes In An Ashtray:

Two cigarettes in an ashtray
My love and i in a small cafe
A stranger came along
And everything went wrong
Now there’s three cigarettes
In an ashtray

I watched her take him from me
Now his love is no longer my own
Now they have gone
And i sit alone
And watch one cigarette
Burn away

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất