"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

This Heart

Lời Bài Hát This Heart

Lời Bài Hát This Heart


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát This Heart:

(al anderson/robert ellis orrall)

Here i am standing in the mirror
I see a woman i can barely recognize
Suddenly it’s becoming clearer
I’m waking to a feeling i just can’t deny
I’ve made the same mistakes
I give my heart away
And i don’t get it back
’til after it breaks

These lips weren’t made to tremble
Those eyes weren’t made to cry
These ears weren’t meant to listen
To someone else’s lies
These arms were made for holding
Someone who cares enough
To know now and forever
This heart was made for love

Not gonna hide beneath the covers
’bout time to rise above
And reach for something more
Instead of looking for a lover
I’m gonna be someone somebody’s looking for
I’ll shed these broken wings
I’ll fly without those things
Don’t have to stand for less then living my dreams

These lips weren’t made to tremble
Those eyes weren’t made to cry
These ears weren’t meant to listen
To someone else’s lies
These arms were made for holding
Someone who cares enough
To know now and forever
This heart was made for love

I’ll shed these broken wings
I’ll fly without those things
Don’t have to stand for less then living my dreams

These lips weren’t made to tremble
Those eyes weren’t made to cry
These ears weren’t meant to listen
To someone else’s lies
These arms were made for holding
Someone who cares enough
To know now and forever
This heart was made for love

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất