Hãy xứng đáng với tình yêu, và rồi tình yêu sẽ đến.

Things Get Better

Lời Bài Hát Things Get Better

Lời Bài Hát Things Get Better


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Things Get Better:

(eddie floyd/steve cropper)

You can bring joy
Like i never had
I’m gonna’ be right near you
As long as i can
That’s why

I can be lonely
But you can be found
And i ain’t lonely baby
You’re always around
That’s why

Things get better baby
When i’m with you
Things get better baby
When i’m with you

– guitar solo –

I can’t live without you
I know that you’re mine
I can’t lose this feeling
You stay on my mind
That’s why

Things get better baby
When i’m with you
Things get better baby
When i’m with you
(repeat to fade)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất