Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra, nhưng ai cũng tự cảm nhận được!

There’ll Be No Teardrops Tonight

Lời Bài Hát There'll Be No Teardrops Tonight

Lời Bài Hát There’ll Be No Teardrops Tonight


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát There’ll Be No Teardrops Tonight:

Recorded by hank williams, sr.
Writer: hank williams, sr.

[c] i’ll pretend i’m free from sor-[g7] row
Make believe that wrong is [c] right
Your wedding day [c7] will be to-[f] morrow
But there’ll [c] be no [g7] teardrops to-[c] night.

Why, oh [f] why – should you de-[c] sert me
Are you [f] doin’ this for [g7] spite
If you [c] only [c7] want to hurt [f] me
Then there’ll [c] be no [g7] teardrops to-[c] night.

I’ll believe that you still love me
When you wear your veil of white
But you think that you’re above me
So there’ll be no teardrops tonight.

Shame, oh shame – for what you’re doin’
Other arms will hold you tight
You don’t care whose life you ruin
But there’ll be no teardrops tonight.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất