Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

There’ll Be No Teardrops Tonight

Lời Bài Hát There'll Be No Teardrops Tonight

Lời Bài Hát There’ll Be No Teardrops Tonight


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát There’ll Be No Teardrops Tonight:

Recorded by hank williams, sr.
Writer: hank williams, sr.

[c] i’ll pretend i’m free from sor-[g7] row
Make believe that wrong is [c] right
Your wedding day [c7] will be to-[f] morrow
But there’ll [c] be no [g7] teardrops to-[c] night.

Why, oh [f] why – should you de-[c] sert me
Are you [f] doin’ this for [g7] spite
If you [c] only [c7] want to hurt [f] me
Then there’ll [c] be no [g7] teardrops to-[c] night.

I’ll believe that you still love me
When you wear your veil of white
But you think that you’re above me
So there’ll be no teardrops tonight.

Shame, oh shame – for what you’re doin’
Other arms will hold you tight
You don’t care whose life you ruin
But there’ll be no teardrops tonight.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất