Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

The World Around Me

Lời Bài Hát The World Around Me

Lời Bài Hát The World Around Me


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The World Around Me:

One morning walking down the street
Where nobody walks nobody can hear
Started listening to a sound so clear
To the world around me

Incredible scene I had to believe
I saw a difference to the way I see
The Mystery said come and see
The world around me

See the world all around–ahhh…

I started to laugh but a grin took its place
And my heart beat louder
Like it never did before
I saw things that I never saw before
In this world around me

I can’t resist
I couldn’t see how this could be an accident
I can’t resist
I wanna see more

See the world all around–ahhh…

Solo

See the world all around–ahhh…
See the world all around me!!!
Hey!!!

See the world
All around
Hey!!!!!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất