Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

The Storm

Lời Bài Hát The Storm

Lời Bài Hát The Storm


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Storm:

(jagger/richards)

(hey, can’t you have this in mono?)
I musta been foolish, i musta been blind
I musta been crazy, and out of my mind
For so long

Minutes turn to hours, and hours turn into
Days
The storm started howlin’, i’m out of my
Brain
I’m out of my brain
For so long

The fall turned into winter, the winter
Turned into rain
The storm started howlin’, i’m out of my
Brain
I’m out of my brain, i’m out of my mind
For so long
So long
So long
So long
So long
Out of my mind for so long

Felt a mighty rumble, comin’ from the
Ground
The house it started shakin’, and tumblin’
Down
Tumblin’ down
For so long
For so long

Musta been crazy, i musta been blind
Musta been foolish, and out of my mind
Out of my mind
For so long
So long
So long
So long
So long
Mmmh mmmh
Uh uhh
So many days
Uh uhh
So many damn days

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất