Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

The Stir-crazy Pornographer

Lời Bài Hát The Stir-crazy Pornographer

Lời Bài Hát The Stir-crazy Pornographer


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Stir-crazy Pornographer:

Enter he with paperweight – a kinky old man named jane-be-late
He says "son don’t drag me drag me down down to the ground"
Now when he works he blazes trails
Of fine-tooth combs and ponytails

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất