Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

The Secret Of Christmas

Lời Bài Hát The Secret Of Christmas

Lời Bài Hát The Secret Of Christmas


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Secret Of Christmas:

It’s not the glow you feel when snow appears
It’s not the christmas cards you’ve sent for years
Not the joyful sound when sleighbells ring
Or the merry song children sing
That little gift you send on christmas day
Will not bring back the friend you’ve turned away
So may i suggest the secret of christmas
Is not the things you do at christmas time
But the christmas things you do all year through

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất