Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

The Rose

Lời Bài Hát The Rose

Lời Bài Hát The Rose


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Rose:

Some say love,
It is a river that drowns the tender reed.
Some say love,
It is a razor that leaves your soul to bleed.
Some say love,
It is a hunger, an endless aching need.
I say love, it is a flower,
And you its only seed.
It’s the heart, afraid of breaking,
That never learns to dance.
It’s the dream, afraid of waking,
That never takes a chance.
It’s the one who won’t be taken,
Who cannot seem to give.
And the soul, afraid of dying,
That never learns to live.
When the night has been too lonely,
And the road has been to long,
And you think that love is only for
The lucky and the strong
Just remember
In the winter far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun’s love
In the spring becomes the rose.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất