Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

The Real R. Kelly

Lời Bài Hát The Real R. Kelly

Lời Bài Hát The Real R. Kelly


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Real R. Kelly:

Damn all these muthafuckers in here

-Right, right

Can you believe this shit?

-Mmm, man

All these muthafuckers claimin’ to be R. Kelly

-Shit

What they don’t know is, that I’m R. Kelly

-Mmm, that’s a damn shame

You know what I’m sayin’?

Look at that muthafucker over there

He ain’t got no teeth (I’m R. Kelly, I’m R. Kelly)

What’s the fuck is he tryin’ to prove? (I’m R. Kelly, I’m R. Kelly)

-I dunno… shit

This is a muh’fuckin’ joke

Okay, now would the real R. Kelly, please stand up

(Now that’s what I’m talkin’ ’bout)

(Nigga you ain’t no R. Kelly)…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất