Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

The Jam Was Moving (chris Stein And Debbie Harry Remix)

Lời Bài Hát The Jam Was Moving (chris Stein And Debbie Harry Remix)

Lời Bài Hát The Jam Was Moving (chris Stein And Debbie Harry Remix)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát The Jam Was Moving (chris Stein And Debbie Harry Remix):

The order came directly from the cia to start the following investigation: find out what’s the hidden power lying in the grooves that drives em crazy all across the nation.
They found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
It makes the people keep grooving. go ahead now. go ahead now.

The agent, who assigned jim to investigate,
When he came home he found to his amazement,
He saw his own children live on colt 45 and they were rocking popping in the basement.
They found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
That makes the people keep grooving. go ahead now.

They found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
It makes the people keep grooving. go ahead now. go ahead now.

When the order came from the cia: "you better look out, and find out what’s the hidden power lying in the grooves they’re going crazy crazy crazy crazy all across the nation," agent said, "found the jam was moving. go ahead now. go ahead now.
It makes the people keep grooving. go ahead now."

The jam was moving.
The people keep grooving.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất